fbpx

Samarbete för att skapa ytterligare möjligheter till lärande

Tools4teaching VET Online Erasmus foto Urkraft Nyhet 2022 03 webb

Genom projektet Tools4Teaching vill vi förbättra lärares och andra utbildares digitala beredskap och kompetens. Pandemin har ökat behovet av digitala yrkesutbildning som helt eller delvis är på distans. Men de digitala verktygen har även inneburit utmaningar. Många upplever att kommunikation mellan studenter och lärare försvåras av att vi delvis förlorar ögonkontakt och kroppsspråk.

Projektet Tools4Teaching syftar till att:

  • Skapa mer kunskap och medvetenhet om möjligheterna med digitala utbildningar.
  • Skapa en mer öppen attityd gentemot digitala utbildningar bland lärare och utbildare.
  • Tillhandahålla praktiska verktyg för att underlätta digitala utbildningar för att engagera elever och skapa en stödjande inlärningsmiljö.

Projektets uppdrag är bland annat att visa på de utmaningar och svårigheter som finns med digital undervisning. Arbetet ska resultera i att det digitala lärandet blir bättre, så att eleverna lättare kan ta del av digitala utbildningar och uppnå sina studiemål och sin fulla potential.

Tools4Teaching, som är ett Erasmus+ projekt, är ett samarbete mellan Urkraft och INQ och JGM från Nederländerna, Eurodimensions från Malta samt EOLAS från Spanien.

 

Erasmus European Union Co funded logo

Taggar:
Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?