fbpx

Arbetsintegrerande övningsplatser

Arbetsintegrerande övningsplatser hos Urkraft är en arbetsförberedande insats för dig med stort behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Syftet med Arbetsintegrerande övningsplatser är att ge dig grundläggande kunskaper och insikter om arbetslivets krav i en lugn och trygg arbetsmiljö. I vårt sociala företag ges du kontinuerlig och nära handledning under ditt arbete.

Tjänsten riktar sig till arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga eller som av andra anledningar till exempel ohälsa, har behov av insatsen för att närma sig arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning. I gruppen kan även personer med utländsk bakgrund som har svaga kunskaper i svenska språket ingå.

Vill du veta mer om tjänsten så är du varmt välkommen på studiebesök här på Urkraft. Väljer du sen Urkraft så börjar vi med ett startsamtal där även representant från Arbetsförmedlingen är med. Samtalet initieras av Arbetsförmedlingen och lägger grunden för din första gemensamma planering.

Tjänsten bedrivs i perioder upp till sex månader. I normalfallet deltagarna inskrivna i tjänsten i två sexmånadersperioder men i undantagsfall kan anvisningar i ytterligare två sexmånadersperioder godkännas. Arbetsförmedlingen gör en individuell prövning inför varje anvisning. Under tjänsten görs kontinuerliga uppföljningar tillsammans med deltagaren, Urkraft och Arbetsförmedlingen.

I övrigt kan vi på Urkraft hjälpa dig med…

Kartlägga din kompetens – Här får du insikt och möjlighet att hitta dolda kunskaper samt att sälja dina redan kartlagda kompetenser på ett bra sätt. Du får chansen att lyfta fram erfarenheter och drivkrafter som gör just dig intressant på arbetsmarknaden.

Formulera individuella mål – Var vill just du arbeta? Hur kan du nå ditt mål? Vilka verktyg behöver du på vägen?

Personligt och tilltalande CV som står ut i mängden – Vi har flera års erfarenhet att skapa proffsiga ansökningshandlingar som ger dig ökad chans att komma på anställningsintervju. Genom åren har vi förstått vikten av att både layout och innehåll ska spegla individen bakom dokumenten – så vi lägger ner lika mycket energi på att foto, grafik och typografi, som vi gör på rubriksättning och textinnehåll.

Förbereda dig inför arbetsintervjuer – Möjligheten till fiktiva arbetsintervjuer där du får möjlighet att öva finns att tillgå. Här har du möjligheten att ställa frågor som ökar din kunskap om vad man bör tänka på inför en arbetsintervju samt vad som i övrigt kan vara förväntat.

Hitta nya vägar in på arbetsmarknaden – En stor del av de arbeten som finns annonseras aldrig ut. Vi stödjer dig att söka arbete på en bredare arbetsmarknad, att analysera olika företagsannonser samt att hitta nya nätverk och nya yrkesområden.

Glada, erfarna och kompetenta handledare

Våra handledare är tränade på att lyssna in nuläget, skapa ett samarbetsklimat, visa respekt och empati, tydliggöra dina möjligheter och se dig som expert på dina mål.

Tillsammans har vi handledare på Urkraft många års erfarenhet av arbetssökande i alla åldrar och faser. Vår målgrupp har skiftat under åren vilket gör att vi har skapat en bred kompetens. Urkrafts personal vidareutbildas löpande och nya metoder arbetas fram årligen. I vår arbetsgrupp finns en bred utbildnings- och yrkeskompetens vilket tillsammans med ålders- och könsfördelning skapar en gedigen grund för arbetet.

Om Urkraft

Urkraft har alltid satt individen i centrum och har en god vana av att observera och bemöta individuella behov. Denna kompetens kommer från erfarenheterna av tidigare insatser där individuella lösningar och flexibilitet ofta varit ett måste för att alla deltagare ska kunna delta på sina villkor och ges stöd att hitta arbete eller den rätta utbildningen.

Urkraft har under mer än 25 års tid lyckats bygga upp en god kontakt och ett gott samarbete med företag runt om i hela Skellefteå kommun. Dessa kontakter har skapat stora möjligheter för de människor som kommit till oss. Vi ser oss därför lite som specialister på Skellefteås arbetsmarknad. Vi har också mycket god kunskap om vilket utbildningsutbud som finns.

Arbetsintegrerande övningsplatser är en tjänst genom Arbetsförmedlingen hos externa aktörer som har avtal med Af. Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna delta. 

Kontakt

Vill du veta mer om Arbetsintegrerande övningsplatser? Du är alltid välkommen till oss på Urkraft! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon.

Catrine Karlsson
Telefon: 0910 – 579 43
Mail:

Olof Palm
Telefon: 0910 – 579 20
Mail:

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?