fbpx

SPINAR

SPINAR – ett SPråk för INtegration och ARbete

Under åren har vi arbetat med många nyanlända och sett att klyftan mellan dem och arbetsmarknaden är stor. Många inom den målgruppen och även andra utlandsfödda saknar tillräckligt goda kunskaper i funktionell svenska för att få ett arbete, men även bristfällig information och kunskap om hur saker och ting fungerar i Sverige. Dessa två i kombination resulterar i stora svårigheter. Vi har arbetat med många som haft svårt att tillgodogöra sig vanlig svenskaundervisning på grund av koncentrationssvårigheter, hörselnedsättning eller liknande. 

SPINAR är ett digitalt språkverktyg som vi på Urkraft utvecklar där deltagaren kan jobba med att lära sig svenska genom ett material i sin egen takt. Det består av ord och meningar, texten läses upp med en riktig röst med norrländsk dialekt och det finns bilder som ska förtydliga textens betydelse. I dagsläget är det en prototyp som på sikt ska bli en app eller webbplattform med många olika moduler. Vi vill bland annat utveckla fler moduler med samhällsinformation och branschinriktade moduler till specifika arbetsplatser för att fler med utomeuropeiskt ursprung ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden samt att arbetsgivare enklare ska kunna anställa dessa individer. 

Deltagaren sitter vid en dator med hörlurar och klickar sig igenom materialet, varje gång hen klickar kommer något nytt upp. Detta för att det inte ska bli för mycket information på en gång. Man kan backa och lyssna flera gånger samt öva på uttal och skriva upp nya ord. En handledare finns tillgänglig om deltagaren behöver hjälp eller ytterligare förklaring av något ord. När en modul är avslutad får deltagaren fylla i en enkät angående innehållet, svårighetsgraden och metoden så att vi kan utveckla materialet. Vi jobbar även med att samla in vanligt förekommande ord som målgruppen tycker är svåra att förstå och lyfter dessa ord med tydliga förklaringar.

I dagsläget finns två svårighetsgrader; en modul med grundläggande ord och information såsom alfabetet, uttal, siffror, färger, veckodagar och månader. Den svårare innehåller ord och information som man behöver kunna när man söker arbete. Denna modul är inte bara ett språkverktyg för att lära sig svenska, utan har även arbetscoachande inslag. 

Idén till detta språkverktyg startade hösten 2018 och har testats på deltagare med varierande kunskaper i svenska. Språkverktyget har visat sig vara ett mycket bra komplement till annan undervisning i svenska, framförallt för den målgruppen som har svårigheter att koncentrera sig i en större klass. Fördelen ligger i att deltagaren kan sitta enskilt och att hen får jobba i sin egen takt med tillgång till en handledare. Vi vill bidra till en meningsfull inlärning samt en större inkludering och etablering genom ökade kunskaper i svenska och den svenska kulturen. 

Mellan april – december 2019 har Urkraft tillsammans med Mötesplatsen i Boliden ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökanden) som finansieras av Länsstyrelsen, där vi fortsätter att testa detta språkverktyg och utvecklar det. Region Västerbotten har även hjälpt till att förse oss med en större testgrupp — tack vare att inlandskommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea ska använda SPINAR i sin undervisning. Detta i projektet SIKT som finansieras av ESF och som ska hjälpa nyanlända till sysselsättning.

Under pandemin utvecklades SPINAR i två steg till att idag (2022) fungera att användas på datorer, smartphones och läsplattor. Det är ett E-learningssystem som funderar bra att använda på distans. Fler kurser har skapats och man jobbar med kurserna i vår kursportal som deltagare/elever och handledare får inloggningsuppgifter till via oss.

Läs mer om SPINAR här.

Kontakt

Har du frågor om SPINAR är du mycket välkommen att kontakta:

Catrine Karlsson
0910 – 579 43

Jenny Lundmark
0910 – 579 00 (växel)

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?