fbpx

ACT-utbildning – att hantera stress och främja hälsa

Vi lever i ett samhälle med högt tempo och på våra arbetsplatser finns efterfrågan på hög effektivitet och ständigt nya kompetenser. Vad kan företag göra idag för att stärka både fysisk och psykisk hälsa bland de anställda och öka frisktalet? Urkrafts ACT-utbildning är ett mycket bra val i detta fall.

ACT – Acceptance and Commitment­ Training är en metod som används inom arbetslivet som prevention av stress och psykisk ohälsa.

Väldigt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. Genom acceptansen försöker man skapa ett icke-dömande och istället aktivt inbjudande förhållningssätt till tankar och känslor som uppstår utan att försöka förändra frekvensen eller formen på dessa.

ACT tillför också medkänsla, medveten närvaro och funderingar om att hitta mening och syfte i livet genom att tala och reflektera om värden och livsriktningar. Genom att fokusera på förhållningssätt och konkreta beteendeförändringar ökar den psykiska flexibiliteten.

Det finns starkt forskningsstöd för ACT i stort och gruppformat av ACT, både i arbetslivet och för enskilda individer.

Urkraft erbjuder ACT-kurser för företag och enskilda.

 Gruppformat, 4-30 personer.

 Totalt 12 timmar.

 4 eller 7 träffar under 8 veckor.

 Utgår från standardiserad manual med färdigt arbetsmaterial och CD-skiva.

 Anpassat format så att deltagarna inte behöver lämna ut sig för varandra, men är ändå väldigt personligt.

 Deltagarna övar hemma mellan träffarna för att öka effekten av programmet.

Utbildningen kan anpassas efter era specifika behov. Genomförandet sker på Urkraft, vid behov kommer vi till er.

Här kan du ladda ner vårt faktablad om ACT:
ACT Personalutbildning – Urkraft – infoblad

 

Kontakta oss för mer information:

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

Katrin Lundmark
0910 – 579 05

 

Tips på fler utbildningar/kurser inom samma område:

Arbetslivsrehabilitering

Personalutbildning

Rehabiliteringsplan

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?