fbpx

Växthuset – Det sociala företaget

Vi vill hjälpa människor att växa!

Det finns idag många goda exempel på verksam arbetslivsrehabilitering. En av dessa är grön rehabilitering, som bygger på forskning om naturens miljö och dess förmåga att ge återhämtning, minskad stress och en möjlighet att upptäcka eller återupptäcka sina förmågor. 

Med detta projektet vill vi bygga vidare på de goda erfarenheterna av grön rehabilitering och kombinera det med att utveckla en hållbar verksamhet i form av ett socialt företag. Ett av de stora problemen i vårt samhälle är när individer med lång frånvaro från arbetslivet har hittat sin arbetsförmåga, är det ändå svårt att hitta ett möjligt arbete. Det finns en stor risk att dessa personer hamnar i en förlamande cirkel av perioder av passivitet och kortsiktiga åtgärder. 

De bärande beståndsdelarna finns; personer som vill och kan arbeta, engagerade köpare till produkter vi vill utveckla, ett gott samarbete med kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och intresseföreningar, erfarenhet av att driva projekt och en stor gemensam vilja och tro på idén.

Föreningen Urkraft vill tillsammans med Skellefteå pastorat skapa arbetsplatser som ska ge anställning till personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Det innovativa och nyskapande med vårt projekt är att kombinera metoden grön rehabilitering med riktiga anställningar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Produkterna ska bland annat bestå av att driva upp sommarplantor i ett växthus som ska drivas som ett socialt företag av Skellefteå pastorat och Urkraft. Detta skulle ge arbetsmöjligheter för målgruppen samt möjlighet till arbetsprövningsplatser för personer som behöver utreda sin arbetsförmåga.

Projektet är i en utredande och utvecklande fas i nuläget.

Kontakt

Har du frågor om Växthuset är du mycket välkommen att kontakta:

Katrin Lundmark
0910 – 579 05

Therese Lundgren
0910 – 579 38

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?