fbpx

TExAS Studiecenter – mer om projekttiden

TExAS Studiecenter

Ett studiecenter med syfte att du ska få tillgång till och kunna fullfölja dina studier

TExAS är ett studiecenter som under flera år har jobbat efter modellen Supported Education, en fungerande metod med syfte att ge förutsättningar för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa att kvalificera sig till, integreras i och fullgöra studier på gymnasiet, VUX, folkhögskola eller högskola/universitet.

TExAS startade som ett lärandeprojekt för att hitta optimal individuell studiesupport för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och/eller psykisk ohälsa. TExAS Studiecenter finns i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå och vill förbättra möjligheterna för målgruppen att kvalificera sig till och fullgöra studier på olika nivåer. Detta sker i form av en anpassad studiemiljö med tillhörande stöd i nära samarbete med olika utbildningsanordnare.

Det är oerhört viktigt att man som deltagare är involverad i processen och vi utgår alltid ifrån vad individen behöver, inte vad andra tror att denne är i behov av. Vi har sett att det finns en tendens att överdimensionera insatserna när det i själva verket räcker med betydligt mindre stöd — bara det är rätt stöd som ges. För mycket hjälp och stöd där det inte behövs är lika hämmande som för lite stöd, och alltför stora insatser kan ibland få motsatt effekt. I det här sammanhanget är det också väldigt viktigt att stödet erbjuds direkt när den efterfrågas, inte två månader senare.

Tanken med projektet var ett gemensamt lärande i processen att komma fram till hur ett öppet studiestöd ska se ut. Efter att ha arbetat med detta några år blev det tydligt att Supported Education är den modell som bekräftade våra erfarenheter. European Minds gjorde en utvärdering och slutrapport efter att projektet fortlöpt i ca 3 år, där man intervjuat både deltagare och personal på TExAS, utbildningsanordnare och övriga samverkanspartners. Det man kunde se var att behovet av detta stöd var större än man trodde, samt följande framgångsfaktorer:

 • Individerna i målgruppen kan klara sina studier om de bara får rätt stöd.
 • Samarbete ger resultat.
 • Viktigt att skolan reagerar snabbt och erbjuder stöd. Tänka att det finns en möjlig lösning.
 • Det är viktigt för målgruppen att inte behöva ”köa”, de måste veta att det går att ordna.
 • Det är viktigt med öppenhet, att individerna alltid kan komma.
 • Viktigt att kunna erbjuda en annan miljö än skolmiljö.
 • Viktigt att kunna erbjuda lektioner i mindre grupper eller till och med individuellt.
 • Vikten av enskild stöttning, att ringa hem, besöka, stödja, messa, maila.
 • Närheten till Campus underlättar.
 • Kunskap och erfarenhet från arbetet i TExAS kan appliceras i den egna verksamheten.
 • Större kunskap hos pedagogerna kring funktionsnedsättningen och att det finns möjliga lösningar/tekniker.

Samverkan har varit en nyckelfaktor i TExAS. Goda relationer och samarbete med bland annat Vux, gymnasieskolan och andra utbildningsanordnare samt med Attention, Försäkringskassan, stöd- och habilitering, psykiatrin och studievägledning har gjort stödet både smidigare, mindre tidskrävande och hjälpt eleverna att själva skapa en bättre kontroll över sin egen studiesituation. 

Andra faktorer som uppmärksammats är vikten av öppenhet, att du alltid är välkommen till oss, enskild stöttning i form av SMS, samtal och tid med handledare samt närheten till Campus och en levande studiemiljö. Det är också viktigt att personer som funderar på att plugga är välkomna för att förbereda sig inför studierna, då många har haft negativa skolupplevelser tidigare. Tanken är mer att skapa en trygg studiemiljö som inte är präglad av skolan som institution, med möjlighet att kunna studera både i grupp eller enskilt i studierum. Många av deltagarna har också ett behov av att strukturera sina studier och behöver lägga upp kortsiktiga mål, till exempel i form av veckoplaneringar. Till strukturen hör också kontinuiteten, att man alltid kan boka tid med en handledare för att hela tiden följa upp och känna att man har koll på sina studier.

TExAS Studiecenter som projekt pågick mellan 2012-2014 med ESF-stöd, men har idag implementerats som ordinarie verksamhet på Urkraft. Vi har tillsammans skapat en tillgänglig studiemiljö för studenter med NPF och psykisk ohälsa och ett sätt att nå hemmasittare. Studiecentret är sedan 2018 ett samarbete mellan Urkraft och Skellefteå kommun.

Det finns också ett intresse från andra studieorter att ta del av våra erfarenheter. Vi på TExAS har fått ta emot besök och samtal från personer som vill veta mer och höra hur vi arbetar tillsammans och vi har också deltagit i olika forum för att dela våra erfarenheter.

Här kan du läsa European Minds rapport om TExAS Studiecenter…

Här kan du läsa en kandidatuppsats om SEd och intervjuer med tidigare deltagare i TExAS… 

Kontakt

Vill du veta mer om TExAS Studiecenter? Du är alltid välkommen till oss på Urkraft! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon.

Peter Brännström
0910 – 579 17

Linn Elg
0910-579 45

Niklas Viklund, studie- & yrkesvägledare
070 – 241 13 72

Carolina Hansson
0910 – 579 07

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?