fbpx

urkraft logo svart stor webbutik epost

 

– ett arbetsintegrerande socialt företag

Alla har en URKRAFT – denna insikt samt vår starka tillit till varje enskild individ och dennes förmåga utgör grunden för all vår verksamhet.

 

Urkraft idag

Urkraft är ett av norra Sveriges mest framgångsrika sociala företag när det gäller att vägleda människor till nya jobb och möjligheter.

Urkraft startade sin verksamhet 1988 och har i dagsläget 18 anställda, alla stationerade på Campusområdet i Skellefteå.

Urkraft är ett arbetsintegrerande socialt företag, drivs enligt kooperativa principer, och det övergripande målet är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Vi förenar teori med praktik för att hitta konkreta jobb- eller utbildningsmöjligheter. Detta sker genom korta beslutsvägar, lokal förankring och goda kontakter med andra samhällsaktörer. Allt med utgångspunkt i vår tilltro till människans vilja och egen (ur)kraft!

Bland oss som jobbar med och driver Urkraft finns det lärare, studie- och yrkesvägledare, ekonomikompetens, socionomer, beteendevetare, IT-utbildade, pedagoger och vårdutbildade. Vi tror att det är variationen av olika bakgrunder och erfarenheter som gör Urkraft inkluderande, kreativt och kompetensriktVerksamhetsområden

Urkrafts tre olika verksamhetsområden är – projekt – tjänster till kommun och myndigheter – tjänster till andra företag och privatpersoner. Vår målsättning är att uppdragen ska vara lika fördelade på alla tre benen – men i nuläget så ligger störst vikt på de två förstnämnda.

Verksamhetsområden

Urkrafts olika verksamhetsområden är upprätthålls genom avtal med kommun och myndigheter eller projekt.

Projekt

Vi driver projekt som delfinansieras av socialfonden, Arvsfonden och Erasmus+. Även andra projektfinansiärer kan förekomma.

I slutet av 2017 löpte lärandeprojektet Mötesplats TExAS ut – men då vi såg vilken viktig roll mötesplatsen spelade i samhället och på individnivå så valde vi att implementera projektet i ordinarie verksamhet och finansiera i egen regi. Sedan 2019 går den under benämningen Mötesplats Urkraft.

Avtal med kommun och myndigheter

Just nu arbetar vi med ett uppdrag via Arbetsförmedlingen som heter Rusta och Matcha och Arbetsintegrerade övningsplatser. Vi har också ett idéburet offentligt partnerskap med Skellefteå kommun för att att tillhandahålla extra studiestöd till Skellefteå kommuns skolverksamhet och dess elever – denna tjänst heter TExAS Studiecenter. Det är ett studiecenter för studenter och elever från universitet, högskola, folkhögskola, VUX och gymnasieskolan, även för de som läser på distans. TExAS finns främst för de som är i behov av studiestruktur, individuell planering och anpassad studiemiljö.

Social & ekonomisk redovisning

Social nytta

Som arbetsintegrerande socialt företag vill vi varje år förbättra och utveckla våra metoder för att kunna bidra med mer social nytta i samhället. Att mäta den nytta vi gör är inte det lättaste – men den metod vi tycker är bra att jobba med är social redovisning – som vi sammanställer i ett socialt bokslut. Våra senaste sociala bokslut hittar du här…

Ekonomi

Att skapa stor sociala nyttan vi i vårt samhälle är prio ett – men utan en ekonomisk stabilitet så är det betydligt svårare och våra insatser går inte genomföra på lika bred front. Vi har genom åren upplevt både nergångar och tvära svängar när det gäller avtal med myndigheter som är riktat till personer med behov av extra stöd. Därav så har vi de senaste tio åren lagt stor energi och fokus på att bygga upp en stabil organisation med en hållbar ekonomi.

Vårt ursprung

Hösten 1988 klev fyra stycken socialsekreterare av sina jobb för att starta ett projekt för arbetslösa ungdomar. Tankarna var att på tre månader bygga ett bageri, en restaurang, ett kafé, en sporthall och sedan använda dessa platser som utgångspunkt.

Det fanns en brinnande vilja att projektet skulle gå så pass bra att det skulle bli aktuellt med stöd för en fortsättning. Arbetsförmedlingen var villiga att placera femton arbetslösa ungdomar på projektet och tidsschemat var, milt uttryckt, pressat. Sex månader var den tidsrymd som fanns att visa upp ett gott resultat. Projektet blev en stor framgång och därmed var grunden till Urkraft lagd.

Just tanken att alltid utgå från riktiga uppgifter där deltagarna verkligen har fått känna att de är behövda, har varit en av hörnpelarna på Urkraft. En behövd människa, som har sammanhang i sitt liv, växer. Likväl som en människa utan detta, i många fall förlorar alltmer av sitt värde.

Urkraft växer allt mer och 1992 blir Urkraft arbetsmarknadsutbildning i mer formell mening. Ytterligare en milstolpe i Urkrafts historia är 1994, då vi startar Skellefteåfestivalen – Skellefteås största event. Under midsommarhelgen står bland annat The Cardigans, 4 Non Blondes och The Wannadies på scenen och en tradition är född. Mer läsning om alla festivalåren och andra arrangemang hittar du här…

Arbetsmarknadens behov har genom åren varit en av de viktigare komponenterna när vi format våra utbildningar. Vår förmåga att anpassa oss och därigenom slussa våra deltagare vidare till anställning har självklart varit intressant ur flera aspekter.

Mer läsning om vår historia hittar du här eller genom att köpa och läsa boken Urkraft – en bok om ungdomars inneboende styrka.

Urkrafts ledord är Utveckling, Vision och Engagemang.

Vi vill att varje individ ska utveckla egenmakt, känna sig betydelsefull och ta plats i ett sammanhang.

Vår vision är att ligga i framkant när det gäller skapa nya projekt och utvecklingsmöjligheter.

Vi är övertygade om att ett helhjärtat engagemang krävs för att lyckas med detta.

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?