fbpx

Rehabiliteringsplan – för återgång i arbete

Den 1 juli 2018 infördes nya regler kring arbetsgivarens ansvar för att effektivt medverka till rehabilitering av medarbetare. Vi hjälpa er med detta!

De nya reglerna innebär att arbetsgivaren får ett förstärkt rehabiliteringsansvar för medarbetarens återgång till arbetet och en tydligare dokumentationsskyldighet. Detta ska ske då medarbetaren varit frånvarande på grund av sjukskrivning i 30 dagar.

Regleringen innebär att en arbetsgivare från och med 1 juli 2018 alltid är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan när det är ovisst om hur länge arbetstagaren kommer att vara frånvarande, och frånvaron inte beror på någon omständighet som kan antas vara övergående inom kort tid, eller då frånvaron beror på permanent nedsatt arbetsförmåga.

Vi har lång erfarenhet av rehabilitering och erbjuder ert företag våra tjänster.

  • Vi hjälper er att få en god struktur runt ert arbete med rehabilitering av era medarbetare
  • Vi erbjuder stöd för ert företag att upprätta dokumentation och skapa handlingsplan
  • Vi kan också konkret hjälpa dig som ansvarig att stötta en sjukskriven

Urkraft är ett socialt företag som finns i Skellefteå med stor vana och lång erfarenhet att arbeta med rehabilitering och omställningsarbete samt att möta människor i olika livssituationer.

Kontakta oss för att få mer info och prisförslag så kan vi tillsammans skräddarsy ert företags rehabiliteringsplan.

Då vi arbetar på individnivå är alltid första informationsmötet kostnadsfritt. Efter det beslutar ni om ni vill gå vidare med ett individanpassat avtal.

Här kan du ladda ner vårt faktablad om rehab:
Rehabiliteringsplan – Urkraft – infoblad

 

Kontakta oss för mer information:

Katrin Lundmark
0910 – 579 05

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

 

Tips på fler tjänster/utbildningar inom samma område:

Arbetslivsrehabilitering

Personalutbildning

ACT – att hantera stress och främja hälsa

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?