Urkraft

SOCIAL & EKONOMISK REDOVISNING

Social redovisning

Som arbetsintegrerande social företag vill vi varje år förbättra och utveckla våra metoder för att kunna bidra med mer social nytta i samhället.

Att mäta den nytta vi gör är inte det lättaste – men den metod vi tycker är bra att jobba med är social redovisning – som vi sammanställer i ett socialt bokslut.

Ekonomi

Att skapa stor sociala nytta i vårt samhälle är prio ett – men utan en ekonomisk stabilitet så är det betydligt svårare och våra insatser går inte genomföra på lika bred front.

Vi har genom åren upplevt både nergångar och tvära svängar när det gäller upphandlingar av tjänster och utbud hos myndigheter som är riktat till personer med behov av extra stöd. Därav så har vi de senaste tio åren lagt stor energi och fokus på att bygga upp en stabil organisation med ett brett utbud av tjänster och projekt som i sin tur har skapat en god ekonomisk grundstomme att utgå ifrån.

Nedan kan ni se vår ekonomiska sammanställning för senaste åren och även ladda ner våra årsredovisningar för Föreningen Urkraft och för dotterbolaget Urkraft ASF AB.

Urkraft

KONCERN­SAMMANSTÄLLNING

Resultaträkning (tkr)20192018
Nettoomsättning4 9538 446
Övrig omsättning3 8943 291
Rörelseresultat (EBIT)81992
Resultat efter finansnetto88991
Lämnat koncernbidrag00
Årets resultat88991
Balansräkningar (tkr)2019-122018-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar3148
Omsättningstillgångar9 8159 798
9 8469 846
Eget kapital & skulder
Eget kapital7 3997 311
Obeskattade reserver00
Långfristiga skulder00
Kortfristiga skulder2 4472 535
9 8469 846
Antal anställda1414

Föreningen Urkraft

Org#  894701-3424

Resultaträkning (tkr)20192018
Nettoomsättning168157
Övrig omsättning34022303
Rörelseresultat (EBIT)-179-1186
Resultat efter finansnetto-173-1186
Erhållet koncernbidrag1701185
Årets resultat-3-1
Balansräkningar (tkr)2019-122018-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar105105
Omsättningstillgångar11611530
12661635
Eget kapital & skulder
Eget kapital172175
Obeskattade reserver00
Långfristiga skulder00
Kortfristiga skulder10941460
12661635
Antal anställda77

Årsredovisningar Föreningen Urkraft

Årsredovisning Föreningen Urkraft 2018Årsredovisning Föreningen Urkraft 2017

Urkraft ASF AB

Org#  556364-8160

Resultaträkning (tkr)20192018
Nettoomsättning5 1418 645
Övrig omsättning492988
Rörelseresultat (EBIT)2602 178
Resultat efter finansnetto2612 177
Lämnat koncernbidrag-170-1 185
Årets resultat91992
Balansräkningar (tkr)2019-122018-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar3148
Omsättningstillgångar8 9878 750
9 0188 798
Eget kapital & skulder
Eget kapital7 3327 241
Obeskattade reserver00
Långfristiga skulder00
Kortfristiga skulder1 6861 557
9 0188 798
Antal anställda77

Årsredovisningar Urkraft ASF AB

Årsredovisning Urkraft ASF AB 2018Årsredovisning Urkraft ASF AB 2017

Post- / besöksadress

Laboratorgränd 9
931 62 Skellefteå

Telefon / e-post

0910 – 579 00
info@urkraft.se

Bankgiro

Föreningen Urkraft
5336-4568

Bankgiro

Urkraft ASF AB
5603-9050

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

info@urkraft.se

©2021 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?