fbpx

Vår historia

Hösten 1988 klev fyra stycken socialsekreterare av sina jobb för att starta ett projekt för arbetslösa ungdomar. Tankarna var att på tre månader bygga ett bageri, en restaurang, ett kafé, en sporthall och sedan använda dessa platser som utgångspunkt.

Det fanns en brinnande vilja att projektet skulle gå så pass bra att det skulle bli aktuellt med stöd för en fortsättning. Arbetsförmedlingen var villiga att placera femton arbetslösa ungdomar på projektet och tidsschemat var, milt uttryckt, pressat. Sex månader var den tidsrymd som fanns att visa upp ett gott resultat.

Vi hade gett oss ut på vårt absolut största äventyr i livet och plötsligt stod ungdomarna där och sa:
– Jag skulle visst vara här.
Dom visste ju inte vad allt det här handlade om och det var ju inte så konstigt, för det vi pratade om fanns ju inte.

Med tiden har Urkraft fått en vildvuxen bukett av enheter. Ofta har ett behov funnits och i kölvattnet av det, en enhet växt fram. Exempelvis behövdes någon form av mediaavdelning för att ta hand om informationsfrågor. Det ständigt ökande antalet besökande i form av studiebesök och kurser skapade behovet av en transportenhet. Det behövdes en fungerande reception.

Just det att alltid utgå från riktiga uppgifter där deltagarna verkligen har fått känna av att dom är behövda, har varit en av hörnpelarna på Urkraft. En behövd människa, som har sammanhang i sitt liv, växer. Likväl som en människa utan detta, i många fall, sakta förlorar alltmer av sitt värde. Utbildningarnas antal och utseende förändras för varje år.

Vi jobbade med konkreta arbetsredskap, där teori och praktik förenades och skapade utvecklingsmöjligheter för både individen och organisationen. Ett inspirerande klimat fyllt av visioner, utmaningar och äventyr, är den jordmån som får projekt, idéer och nya verksamheter att växa fram.

Arbetsmarknadens behov har genom åren varit en av de viktigare komponenterna när vi format våra utbildningar såväl som vår förmåga att anpassa oss och hitta nya vägar vidare till anställning för våra deltagare. Sedan 2006 finns vi på Campus och vi är fortfarande aktiva i att finna verktyg och metoder för att minska klyftan mellan arbetsmarknaden och de som står långt ifrån. I Mötesplats Urkraft vill vi hitta en meningsfull vardag och verka för delaktighet i samhället och staden. Vi driver även verksamheten TExAS Studiecenter där vi stöttar elever och studenter i att klara av sina studier. Urkraft har ändrat form över åren men vi har hittat vår plats i samhället som ett arbetsintegrerande socialt företag som vill göra social nytta och ta tillvara på människors urkraft.

NÅGRA ÅR ATT MINNAS:

1988 – Start av byggande av sporthall, café, restaurang och bageri.
1992 – Urkraft blir arbetsmarknadsutbildning i mer formell mening.
1994 – Vi startar Skellefteåfestivalen – Skellefteås största event.
1995 – Vi bestämmer oss för att jobba aktivt inom EU.
1995 – Flytt till nya lokaler på Tjärhovsgatan – gamla hotell HOF.
2002 – Accessprogrammet och OCN Sweden tar form.
2004 – Elfte och sista sommaren som vi arrangerar Skellefteåfestivalen.
2006 – Flytt till Campusområdet.

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?