fbpx

Co-Active

Co-Active

Co-Active – Öka övergångarna till arbete

Att hamna i utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi — för den enskilde, för familjer och för hela samhället. De grupper som står allra längst borta från arbetsmarknaden blir en allt större andel av de arbetslösa. Hit hör de som har en funktionsnedsättning, är över 55 år, har låg utbildning samt är utomeuropeiskt födda och 2018 väntades de utgöra 80 procent av de arbetslösa enligt en prognos från Arbetsförmedlingen. I projektet Co-Active har vi arbetat med att utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration på två orter i Västerbotten – Skellefteå och Norsjö.

I Co-Active har vi vidareutvecklat behovsområden vi identifierat från rapporter och utredningar från Finsam, Regionala och lokala utvecklingsplaner och myndigheterna som ansvarar för målgrupperna. Målgrupperna i projektet var sjukskrivna, arbetslösa samt personer i behov av språkpraktik i åldrarna 18-64 år. Vi har arbetat med att definiera och utveckla arbetsmetoder för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan förbättras, utifrån hens individuella förutsättningar.

Projektet samlade aktörer från den sociala ekonomin tillsammans med offentlig sektor, primärvården samt det regionala näringslivet.

Gemensamma mål för projektet var:

  • Utveckla och hitta nya former för flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering och bygga vidare på den redan etablerade samverkan som finns mellan många rehab-aktörer inom offentlig och ideell sektor samt det regionala näringslivet.
  • Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom riktade utbildningsinsatser till deltagare och näringslivet.
  • Aktivera näringslivet och skapa möjligheter till fler arbetsplatser för målgruppen genom att påverka attityder, identifiera nya arbetsuppgifter, arbetsplatser för språkpraktik samt stödja utvecklingen av nya sociala företag.
  • Ge personer i behov av arbetslivsintegration en möjlighet att aktivt påverka sin väg tillbaka till arbete genom inflytande och kontinuitet.

Co-Active var ett treårigt projekt som pågick mellan 2016 – 2018. Samarbetspartners för projektet var Urkraft, Mobackenkyrkan, Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Samordningsförbundet, Västerbottens Läns Landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Co-Active finansierades via Europeiska socialfonden, Skellefteå kommun och Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

 

Kontakt

Har du frågor om Co-Active är du varmt välkommen att kontakta:

Therese Lundgren, projektledare
0910 – 579 38

Europeiska Unionen - Europeiska Socialfonden

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?