fbpx

Mötesplats Urkraft

Vägen till min stad och min framtid

Mötesplatsen riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller psykisk ohälsa. Mötesplatsens vardag bygger helt på de initiativ, behov och intressen du har som deltagare.   

Vi kan alla enas om att en meningsfull vardag är viktig för alla. Som en del i att bryta utanförskap och verka för normalisering, tillgängligheVi kan alla enas om att en meningsfull vardag är viktig för alla. Som en del i att bryta utanförskap och verka för normalisering, tillgänglighet och tillhörighet har vi på Urkraft i samverkan med olika offentliga aktörer skapat en mötesplats — där vi vill verka för individens egen roll i samhällett och tillhörighet har vi på Urkraft i samverkan med olika offentliga aktörer skapat en mötesplats — där vi vill verka för individens egen roll i samhället. Vi vill inte jobba med habilitering utan struktur i vardagslivet och social träning samt behålla fokus på livet, hälsa, hemmet, arbete, studier, fritid och kultur. Det hela började som ett Arvsfondenprojekt men är idag implementerat i vår ordinarie verksamhet och finansieras med egna medel. 

I Mötesplats Urkraft deltar deltagare från alla våra projekt och verksamheter och tillsammans verkar vi för att göra Urkraft och samhället mer tillgängligt. Du kan bli stödmedlem i föreningen Urkraft om du är intresserad av eller redan deltar i vår verksamhet utanför något projekt — och då har du även rösträtt på våra deltagarråd. Varje år har vi minst fyra deltagarråd för deltagare och stödmedlemmar, för att fortsätta vår utveckling tillsammans. 

Citat från deltagare:

”Jag upplever det viktigt med Urkraft för det ger mig en mötesplats att vara med mina fel, brister, diagnoser men även styrkor och tillgångar och där jag kan växa i min egen takt med människor utan krav. Det ger mig en plats att skratta, andas och lära mig om mig själv och andra.”

”Man kommer hit självmant, inte för att man blir tillsagd utan man går hit när man känner själv att man behöver. Kanske den största motivationen egentligen, den egna viljan. Man far hit och bollar lite för att sedan kunna komma fram till åtgärd. Det är bara att svänga förbi och ta en kaffe och snacka lite. Det är ju så det ska vara!”

Kontakt

Vill du veta mer om Mötesplatsen? Du är alltid välkommen hit! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon. 

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

Carolina Hansson
0910 – 579 07

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?