fbpx

Leonardo da Vinci – Partnership

Leonardo da Vinci är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot yrkesutbildningsområdet.

Urkrafts Leonardo da Vinci-projekt:

Pathways to work

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Föreningen Urkraft och Gymnasieskolan i Skellefteå kommun. Vi vill hitta fler och utveckla de samverkansformer som fanns mellan den formella och icke formella utbildningssektorn. Målgrupp i projektet var både deltagare i Urkrafts utbildningsprogram SKARV och elever från Gymnasieskolans Hotell och restaurangprogram, Barn och fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet samt KY-Utbildningar.

Storbritannien var mottagande land där mottagarorganisation var ett YMCA (Fritidsgård och After School Programme). Vi samarbetade även med skolor och företag såsom hotell, restauranger och fordonsrelaterade företag i Storbritannien, Nederländerna samt andra länder i Europa.

Niceguide

Var ett partnerskapsprojekt finansierat av Life Long Learning programme och ett samarbete mellan organisationer, företag och kommuner i Sverige, Nederländerna, Österrike och Tyskland. Projektet syftade att dela goda exempel och utbyta erfarenheter gällande vägledning, coachningsmetodik och matchningsmetoder för att stärka individens väg till anställning.

Projektet avslutades 30/6 2012 och har bland annat varit en inspiration till TExAS Studiecenter.

Connections

Ett partnerskapsprojekt som finansierades av Life Long Learning programme och ett samarbete mellan organisationer, företag och kommuner i Sverige, Nederländerna, Österrike och Storbritannien. I projektet arbetade vi tillsammans för att dela goda exempel och utbyta erfarenheter gällande koppling mellan skola och arbetsliv.

Vad är det till för?

Leonardo da Vinci ska bidra till att utveckla yrkesutbildningen i Europa och förbättra och höja statusen inom området. Programmet ska också bidra till att öka möjligheten att få kunskaper och kvalifikationer erkända över gränserna.

Programmet vänder sig till alla verksamma inom yrkesutbildning, som gymnasieskolor, Ky- och Yh-utbildningar, folkhögskolor, kommuner, myndigheter, små och stora företag samt ideella organisationer.

Vad kan man göra?

Genom programmet kan du få stöd för att göra praktik i ett annat land i Europa, delta i ett erfarenhetsutbyte eller genomföra ett samarbets- eller utvecklingsprojekt tillsammans med europeiska partners. Programmet omfattar:

  • Förberedande besök – träff med möjliga samarbetspartner inför ett projekt
  • Partnerskap – tvååriga samarbetsprojekt kring ett tema
  • Praktik och utbytesprogram – för elever, studenter och anställda
  • Utvecklingsprojekt – större projekt inom prioriterade utvecklingsområden inom Europa
  • Nätverk – stora nätverk inom europeisk yrkesutbildning

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?