fbpx

TExAS Mötesplats

Vi hade en idé. Och med stöd från Allmänna Arvsfonden kunde den idén bli en verklighet.

Under många år såg vi personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som inte kom till sin rätt. Det började som ett stöd för personer med NPF samt psykisk ohälsa som ville studera (se TExAS Studiecenter), men efter några år när deltagarna ville göra mer så startade vi tillsammans TExAS Mötesplats med medel från Allmänna Arvsfonden. Detta som ett lärandeprojekt med det yttersta målet att deltagarna ska ta plats i samhället, äga sin stad och känna tillhörighet. Gemensamma mål för partnerskapet var att projektet skulle implementera aktiviteterna och metoderna i ordinarie verksamhet på Urkraft och etablera ett deltagarråd där deltagarna har möjligheten att påverka Urkrafts och TExAS innehåll.

Ytterligare mål med projektet:

  • Projektets resultat och modell etableras som permanent verksamhet i en form av en Mötesplats och ett Studiecenter med fokus på individens hela livssituation.
  • Resurser som tidigare varit outnyttjade tillförs arbetsmarknaden
  • Projektet bidrar till uppfyllelsen av FN:s stadgar genom att verka för integrering på arbetsmarknaden och ökad tillgänglighet och tillhörighet för målgruppen
  • Minst 150-200 personer har deltagit i projektets aktiviteter
  • En mötesplats har etablerats där minst 10 nya aktiviteter har genomförts i månaden.
  • Sprida projektets erfarenheter till minst 4 andra kommuner i Sverige.

För oss har det hela tiden varit viktigt att sträva efter en levande mötesplats där det finns en stor framtidssyn. För många personer i vår målgrupp är struktur i vardagslivet och social träning oerhört viktigt. För att bryta utanförskapet så är en viktig komponent bland annat att hitta en meningsfull fritid och att verka för normalisering, tillgänglighet och tillhörighet på deltagarens villkor.

I slutet av 2017 löpte lärandeprojektet ut men Urkraft såg vilken viktig roll TExAS Mötesplats spelade i samhället och på individnivå. Därför valde vi att fortsätta driva mötesplatsen i ordinarie verksamhet och finansiera den i egen regi. Sedan 2019 heter den Mötesplats Urkraft.

I Mötesplats TExAS samarbetade Urkraft med Skellefteå kommun Stöd och service, Gymnasiekontoret/VUX, psykiatrin, Samordningsförbundet, Föreningen Attention, LTU, CV, och Solviks folkhögskola. Andra samverkansparter var AF och FK i Skellefteå, folkhögskolor, arbetsmarknadsinsatser och projekt med flera.

Här kan du se Arvsfondens video om TExAS Mötesplats

”TExAS blir också en trygg plats att falla tillbaka på. Jag vet ju att om det blir någon uppförsbacke igen så har jag ju det här kontaktnätet redan.”

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?