PRIORI

Ett av de övergripande målen i projektet PRIORI är att arbetslöshet ska minska bland utsatta grupper och leder till minskat utanförskap, förbättrad livskvalitet samt minskade samhällskostnader.

Vi kommer också att lägga fokus på att bygga nya modeller för att Skellefteå ska klarar av möta de kommande kompetensförsörjningsbehoven som den nya industrietableringen genererar. Målet är också att arbetskraftutbudet ökar regionalt och att vi ökar tillväxten i regionen.

Målgruppen är individer i arbetslöshet i kombination med kort utbildningsbakgrund eller låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller lång tid av arbetslöshet/sjukskrivning bakom sig.

Utbildningar, föreläsningar och annat utbud för deltagare i projektet

 • ACT/NeuroACT
 • Gruppövningar
 • Arbetsprövning i ASF
 • Körkortsteori
 • Kreativ verkstad & konst
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Hälsa och friskvård
 • Social träning
 • Samhällsnära aktiviteter
 • Studiebesök
 • Vardagsrevidering
 • Teknik/IT
 • Samhällslärande moduler och digital träning via SPINAR (arbetscoachande och språkutvecklande verktyg).
 • Indviduell handledning
 • Föreläsningar om digitala verktyg, sociala medier och digitaliseringen – kopplat till arbetsmarknad, arbetssökande och integrering.

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

info@urkraft.se

©2021 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?