fbpx

PRIORI

PRIORI är ett rehabiliteringsinriktat projekt med syftet att stötta individer närmare arbete eller studier. Ett av de övergripande målen i projektet PRIORI är att arbetslösheten ska minska bland utsatta grupper och leda till minskat utanförskap, förbättrad livskvalitet samt minskade samhällskostnader.

Vi kommer också att lägga fokus på att bygga nya modeller för att Skellefteå ska klara av möta de kommande kompetensförsörjningsbehoven som den nya industrietableringen genererar. Målet är också att arbetskraftutbudet ökar regionalt och att vi ökar tillväxten i regionen.

Målgruppen är individer i arbetslöshet i kombination med kort utbildningsbakgrund eller låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller lång tid av arbetslöshet/sjukskrivning bakom sig.

Utbildningar, föreläsningar och annat utbud för deltagare i projektet

 • ACT/NeuroACT
 • Gruppövningar
 • Arbetsprövning i ASF
 • Körkortsteori
 • Kreativ verkstad & konst
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Hälsa och friskvård
 • Social träning
 • Samhällsnära aktiviteter
 • Studiebesök
 • Vardagsrevidering
 • Teknik/IT
 • Samhällslärande moduler och digital träning via SPINAR (arbetscoachande och språkutvecklande verktyg).
 • Indviduell handledning
 • Föreläsningar om digitala verktyg, sociala medier och digitaliseringen – kopplat till arbetsmarknad, arbetssökande och integrering.

Kontakt

Vill du veta mer om PRIORI? Du är alltid välkommen till oss på Urkraft! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon.

Carolina Hansson, projektledare
0910 – 579 07

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?