Mötesplats Urkraft

Mötesplatsen riktar sig till personer med Aspergers syndrom, andra neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och/eller psykisk ohälsa. Mötesplatsens vardag bygger helt på deltagarnas initiativ, behov och intressen.

 Jag upplever det viktigt med Urkraft för det ger mig en mötesplats att vara med mina fel, brister, diagnoser men även styrkor och tillgångar och där jag kan växa i min egen takt med människor utan krav. Det ger mig en plats att skratta, andas och lära mig om mig själv och andra.

Om Mötesplatsen

Det började som ett stöd för personer med NPF samt psykisk ohälsa som ville studera, men efter några år när deltagarna ville göra mer så startade vi tillsammans TExAS Mötesplats med medel från Allmänna Arvsfonden. Detta som ett lärandeprojekt med det yttersta målet att deltagarna ska ta plats i samhället och känna tillhörighet.

Gemensamma mål för partnerskapet var att projektet skulle implementera aktiviteterna och metoderna i ordinarie verksamhet på Urkraft och etablera ett deltagarråd där deltagarna har möjligheten att påverka Urkrafts och TExAS innehåll. Andra mål som vi fortsatt arbetar efter är att verka för att resurser som tidigare varit outnyttjade tillgängliggörs arbetsmarknaden och verka för integrering på arbetsmarknaden på individnivå.

Man kommer hit självmant, inte för att man blir tillsagd utan man går hit när man känner själv att man behöver. Kanske den största motivationen egentligen, den egna viljan. Man far hit och bollar lite för att sedan kunna komma fram till åtgärd. Det är bara att svänga förbi och ta en kaffe och snacka lite. Det är ju så det ska vara!

Vi kan alla enas om att en meningsfull vardag är viktig för alla. Som en del i att bryta utanförskap och verka för normalisering, tillgänglighet och tillhörighet, har vi i samverkan med olika offentliga aktörer skapat en mötesplats där bland annat struktur i vardagslivet och social träning är oerhört viktigt. I mötesplatsen vill vi inte jobba med habilitering utan verka för individens egen roll i samhället – med fokus på livet, hälsa, hemmet, arbete, studier, fritid och kultur.

 

 Jag upplever det viktigt med Urkraft för det ger mig en mötesplats att vara med mina fel, brister, diagnoser men även styrkor och tillgångar och där jag kan växa i min egen takt med människor utan krav. Det ger mig en plats att skratta, andas och lära mig om mig själv och andra.

I slutet av 2017 löpte lärandeprojektet ut men Urkraft såg vilken viktig roll Mötesplatsen spelade i samhället och på individnivå, därför valde vi att fortsätta driva mötesplatsen i ordinarie verksamhet utan annan finansiering. Idag har vi döpt om namnet till Mötesplats Urkraft, vilket kändes mer rättvisande eftersom deltagare från alla våra projekt och verksamheter deltar — inte bara från TExAS Studiecenter. Våra deltagare i mötesplatsen bidrar till att göra Urkraft och samhället mer tillgängligt för alla och vi har varje år minst fyra deltagarråd för deltagare och stödmedlemmar.

Det är viktigt att utveckla mötesplatsen för att de som deltar utvecklas med mötesplatsen och människor här utvecklas tillsammans. Om mötesplatsen utvecklas kanske fler kan ges chansen att utvecklas mer eller ta nya steg i sin utveckling.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Mötesplats Urkraft? Du är alltid välkommen till oss på Urkraft! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon.

Ulrica Rauhala
+46910 – 579 06
ulrica@urkraft.se

Carolina Hansson
+46910 – 579 07
carolina@urkraft.se

Poddar @ Urkraft

Alla har en URKRAFT – denna insikt samt vår starka tillit till varje enskild individ och dennes förmåga utgör grunden för all vår verksamhet.

Vi har funnits sedan 1988 och drivs som ett arbetsintegrerande socialt företag – med syfte att genom arbete och delaktighet integrera människor i arbetsliv och samhälle. Mer om oss…

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

info@urkraft.se

©2021 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?