fbpx

Arbetslivsrehabilitering

Urkraftsprocessen – när vi jobbar med rehabVARFÖR URKRAFT?

På Urkraft har vi 25 års erfarenhet av att ta tillvara människors potential och hitta vägar tillbaka till arbetslivet. De erfarenheterna använder vi oss av i vår arbetslivsinriktade rehabilitering. Där ska den sjukskrivne så snart som möjligt återgå till sitt arbete på ett i längden hållbart sätt.

Vi anpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån personens och företagets specifika behov. Därifrån arbetar vi med ett helhetsperspektiv där vi sätter tillfrisknande och utveckling i förgrunden. Det är viktigt att den sjukskrivne får stöd med att ta tillvara på sina egna förmågor liksom möjligheter att ta del av samhällets resurser.

VI HAR STOR ERFARENHET ATT ARBETA MED:

Upprepade sjukskrivningsperioder

Diffus smärtproblematik

Utmattningsdepression

Psykisk ohälsa

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Missbruk

 

VI GER:

Varje individ en personlig handledare.

Arbetsgivaren kontinuerlig uppföljning.

Rehabiliteringen har en tydlig anpassning efter varje individs behov.

Varje individ tillgång till Urkrafts bredakontaktnät för att hitta de bästa lösningarna.

Alltid förslag på tydliga och konkreta insatser.

Alla deltagare möjlighet till både personliga möten och möten i grupp.

Alla deltagare möjlighet att gå på intressantaföreläsningar.

Här kan du ladda ner vårt faktablad om rehab:
Arbetslivsrehabilitering – Urkraft – infoblad

 

Kontakta oss för mer information:

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

Katrin Lundmark
0910 – 579 05

 

Tips på fler tjänster/utbildningar inom samma område:

Rehabiliteringsplan

Personalutbildning

ACT – att hantera stress och främja hälsa

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?