fbpx

LitteratUrkraft

LitteratUrkraft är ett projekt vi bedriver med läsfrämjandemedel från Kulturrådet. Projektet är ett treårigt projekt som vi söker ett år i taget. I projektet genomför vi ”Write yourself”-kurser som hålls av Anna Lindmark Sundström en under hösten och en under våren. Vi har också lästräffar och har läsmorgon varje tisdag. Varje lästillfälle är det en person som förberett text som vi samtalar runt. Dessa pågår under hela projektet, Vi kommer även att ha ett antal författarbesök. Vårt första var Maria Broberg som debuterat med boken ”Bakvatten” och under november får vi besök av Lisbeth Landström lokal författare från Frostkåge. Fler författarbesök planeras under våren.

Genom projektet vill vi ge tillfällen till självreflektion, ge nya perspektiv, en möjlighet att möta andra och ta del av andras tankar och kunskaper, utforska hur litteratur och skrivande kan stärka vår självkänsla och egen makt samt hitta tillbaka till vår egen röst och kraft. Vi har en stark tilltro att metoderna kan öka självkänslan, minska den språkliga sårbarheten samt föra personer närmare sina egna livsmål. Genom att få dela ordet/berättelser eller skriva sin egen historia får människor en tillhörighet i gruppen och stärks i samtalet och genom upplevelsen.

Vi vill ge nya perspektiv, en möjlighet att möta andra och ta del av andras tankar och kunskaper, utforska hur litteratur och skrivande kan stärka personers självkänsla och egen makt samt hitta tillbaka till sin egen röst och kraft. De som deltar blir en del av ett sammanhang och bryter den ofrivilliga ensamheten, som idag allt mer börjar uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Litteraturen ger oss en möjlighet att se andra/andras perspektiv på tillvaron vilket öppnar upp fantasin och visar på möjligheter till förändring. Att arbeta med de metoder vi avser ger en stor delaktighet och en känsla av sammanhang.

Kontakt

Vill du veta mer om LitteratUrkraft? Du är alltid välkommen till oss på Urkraft! Vi finns på Campusområdet i Skellefteå (Hus K) eller kontakta oss via mail eller telefon.

Ulrica Rauhala
0910 – 579 06

Kulturrådet

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?