fbpx

Future Lab – nytt unikt samarbete mellan Urkraft och Nordsken

hemsida release arvfond

Arvsfonden har idag beviljat stöd för projektet Future Lab. Det är Urkraft tillsammans med Nordsken och i nära samarbete med Skellefteå kommun, som sökt och beviljats stödet som syftar till att minska utanförskap.

Future Lab ska bli en mötesplats för elever och deltagare där de genom spel, kultur och kreativitet kan få starkare koppling till arbetsmarknaden eller bättre möjligheter till att fullgöra sina studier. Med projektet hoppas man uppnå minskad skolfrånvaro, färre skolavhopp, mindre hemmasittande och minskad arbetslöshet för målgruppen.

– Under de år då Urkraft arrangerade Skellefteåfestivalen så jobbade man över hela året mot en tydlig deadline för att skapa ett starkt och engagerande event. Jag såg det på nära håll då och upplevde det som något väldigt positivt både för individen och samhället. Min förhoppning är att detta samarbetet ska utmynna i något liknande Johan Linder från Nordskens vänner.

Målgruppen för projektet är unga människor i Skellefteå kommun, 15-25 år, som av olika skäl inte klarat eller riskerar att inte klara av sina studier eller som inte har arbete eller annan form av sysselsättning. Projektet vänder sig också till personer med olika funktionsvariationer i Skellefteå kommun, även dem över 25 år,  som vill komma närmare sina mål mot studier eller arbete.

– Vi har länge sett att Nordsken lyckas engagera och attrahera personer med funktionsvariationer eller som riskerar ett utanförskap. När människor vi möter också engagerat sig i Nordsken har vi sett att de upptäckt och utvecklat nya förmågor hos sig själva. Urkraft bygger på tron på allas inre kraft och genom det här samarbetet vill vi ge fler möjlighet att växasäger Therese Lundgren, projektledare på Urkraft.

Projektpartners är Föreningen Urkraft, Föreningen Nordskens vänner, Skellefteå kommun, RSMH och Attention Skellefteå. I nära samverkan med branschen, bland annat genom spelklustret Arctic Game, kommer vi att kunna utveckla en helt ny innovativ verksamhet som kan ge bättre förutsättningar för målgrupperna att få en förankring i arbetslivet. Projektet pågår i tre år.

Information

Urkraft är ett arbetsintegrerande socialt företag och det övergripande målet är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Nordsken är ett av Sveriges största event för spelkultur och unikt i sitt slag. Nordsken har arrangerats mellan åren 2012-2019 och kommer nu 2022 åter att arrangeras på Skellefteå kraft Arena den 26-28:e maj. Nordsken arrangeras av den ideella föreningen Nordskens vänner. För mer information se nordsken.se

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?