fbpx

Stöd och matchning på distans

Urkraft Stöd och matchning Arbetsförmedlingen Jobcoaching dator L 1

Information kring Coronaviruset och din planering

På grund av spridningen av Coronaviruset, covid-19 uppmanar Arbetsförmedlingen nu alla leverantörer av externa tjänster och utbildningar att omgående ställa om sina verksamheter och så långt det är möjligt övergå till distanslösningar. Det berör även Stöd och matchning.

Detta är en ovan situation för oss alla och vi får hjälpas åt att lösa det på bästa möjliga sätt. Tar vi ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade. Stanna hemma om du är sjuk, känner dig dålig eller har förkylningssymptom. Om du inte orkar eller kan genomföra dina uppgifter via distans ska du sjukanmäla dig som vanligt via Arbetsförmedlingens hemsida. 

Du som arbetssökande och inskriven i Stöd och matchning behåller ditt aktivitetsstöd som tidigare men behöver inte aktivitetsrapportera (uppdaterad info kring aktivitetsrapportering hittar du i detta inlägg) till Arbetsförmedlingen, i och med stora förändringar i både möjligheterna till planering samt på arbetsmarknaden. Du behöver dock fortfarande skicka in försäkran till Försäkringskassan för att få ditt aktivitetsstöd utbetalt. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur du ska förhålla dig till Coronaviruset (covid-19) och därmed minska smittspridningen i vårt samhälle.

Taggar:
Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?