fbpx

Vår projektverksamhet

Ett sätt för oss att kunna förverkliga och utveckla nya idéer och metoder för att skapa socialnytta i ett föränderligt samhälle

ProAktiv

Vi samverkar med Försäkringskassan och Skellefteå kommun i projektet ProAktiv, där fokus är förrehabiliterande insatser.

Mer om ProAktiv

Mötesplats Urkraft

Vi driver även Mötesplats Urkraft i våra lokaler på Campus, i syfte att främja samhällsdeltagande och delaktighet.

Mer om Mötesplatsen

EmployAble

I projekt EmployAble ska metodkombinationen Supported Education med Supported Employment utforma ett samordnat och strukturerat stöd, med fokus på individens medbestämmande när det gäller övergångar mellan skola och arbetsliv.

Mer om EmployAble

PRIORI

Att individer i arbetslöshet i kombination med kort utbildningsbakgrund eller låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller lång tid av arbetslöshet /sjukskrivning bakom sig närmar sig, träder in eller etablerar sig på arbetsmarknaden.

Mer om PRIORI

SPINAR – ett SPråk för INtegration och ARbete

SPINAR är ett digitalt språkverktyg som vi på Urkraft utvecklar där deltagaren kan jobba med att lära sig svenska genom ett material i sin egen takt. Det består av ord och meningar, texten läses upp med en riktig röst med norrländsk dialekt och det finns bilder som ska förtydliga textens betydelse. I dagsläget är det en prototyp som på sikt ska bli en app eller webbplattform med många olika moduler.

Mer om SPINAR

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?