fbpx

Våra tjänster

I över 30 år har vi fått människor att växa – nu vill vi hjälpa ert företag!

Områden som vi kan erbjuda våra företagstjänster inom är bl a – IT, utbildning, rehab och företagsutveckling.

IT

Hemsideproduktion – WordPress, webbshop, PHP-, Ruby- och Javaprogrammering.

Grafisk produktion – Broschyrer, produktkataloger, tidningar, visitkort, personliga brev/CV, banderoller, m m.

Nätverk och IT-support – Installation av nätverk, servrar och klienter. Support, utbildning, backup och säkerhet.

Konsultation och stöd – Projektstöd, starta eget, nätverksarkitektur och IT-upphandlingar.

 

Kontaktperson

Olof Palm, 0910 – 579 20,

 

UTBILDNING, REHAB & FÖRETAGSUTVECKLING

Utbildningskoncept – Utbildning i Urkraftsmodellen som syftar till att arbeta med moment som “Bilden av mig”, “Arbetsmarknad” och “Hälsa”. Inklusive deltagarmaterial, handledarstöd och löpande support.

Teambuilding/inspirationsdagar – Utbildningsdagar för att svetsa samman teamet, med aktiviteter och föreläsningar.

Arbetslivsrehabilitering – Rehabiliteringstjänster som följer Urkraftsmodellen.

ACT – Grupputbildning i Acceptance and Commitment Training, som används inom arbetslivet och som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang.

Omställning – Omställning och coaching vid exempelvis sjukskrivning eller uppsägning.

Rekrytering – Helhetslösning vid rekrytering.

Företagscoachning – Utbildning för ledning och arbetsgrupper. Coachning för hela organisationen.

Support Education – Utbildning i studiestöd för individer med psykisk ohälsa eller NPF.

Supported Employment – Utbildning i hur ni bäst kan stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

 

Kontaktpersoner

Ulrica Rauhala, 0910 – 579 06,

Katrin Lundmark, 0910 – 579 05,

 

EU

Utbildning – Utbildning hur du jobbar med EU-projekt, ansökningar och ekonomi.

Ansökningar – Skrivstöd vid EU-ansökningar.

Projektkoordination – Projektstöd och koordinering.

 

Kontaktperson

Therese Lundgren, 0910 – 579 38,

 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra konsulttjänster.

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2023 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?