fbpx
cropped SIVSEN logo slide shadow 2 web

SIVSEN

Social Innovation through VET and Social Enterprise Networks

SIVSEN-projektet lär sig av sektorn för sociala företag för att säkerställa att de kunskaper, färdigheter och tankesätt som är tillämpliga för att arbeta i ett socialt företag är inbäddade i yrkesutbildningen för att skapa ökade möjligheter för tillväxt och internationalisering av sociala företag.

Varför…

…vi har initierat SIVSEN-projektet

Bevis visar att unga människor vill arbeta i socialt ansvarsfulla företag. Ett socialt syfte på jobbet leder till en högre nivå av engagemang och högre nivåer av produktivitet. Dessvärre blir unga inte alltid medvetna om de möjligheter som finns inom sektorn för sociala företag och å andra sidan gör de sociala företagen inte tillräckligt för att sprida budskapet.

Denna situation har lett till att talang har blivit en större fråga för sociala företag, särskilt större arbetsgivare. Yrkesutbildningsskolor, såväl som skolor och universitet bör samarbeta med sociala företag för att se till att unga som kommer ut i arbetskraften är medvetna om möjligheterna att arbeta i sociala företag på både lokal, regional och internationell nivå.

Hur…

…vi planerar att genomföra SIVSEN-initiativet

SIVSEN-projektet utvecklas under Erasmus+-programmet av fem partnerorganisationer baserade i Storbritannien, Italien, Sverige och Rumänien: City College Plymouth, Plymouth Social Enterprise Network (UK), Föreningen Urkraft (Sverige), Materahub (Italien) och Fundatia Danis ( Rumänien).

Partnerna tar med sig sin egen erfarenhet och kunskap och försöker lära av varandra och främst från den sociala företagssektorn, för att förbättra nya och befintliga praktikmöjligheter för ungdomar och stödja sociala företag att växa och internationalisera sina aktiviteter.

SIVSEN-projektet samlar:

  • utbildare från yrkesutbildning och högre utbildning,
  • arbetsgivare från den sociala företagssektorn, och
  • unga elever som är intresserade av att utforska praktik i sociala företag.

Denna samarbetsstrategi möjliggör överföring av kunskap mellan de tre grupperna, vilket förbättrar de mest engagerande arbetsmetoderna och aspekterna av att arbeta inom sektorn för sociala företag för praktik.

Socialt företagande kan påverka mental hälsa, självtillit/känsla och hälsobeteenden positivt, minska stigmatisering och bygga upp socialt kapital, vilket allt kan bidra till ungdomars övergripande hälsa och välbefinnande.

Vad…

…SIVSEN-projektet erbjuder

Under 2021-2022 genomför partners ett omfattande utbud av aktiviteter för att utveckla nya praktikvägar, vilket stimulerar innovation i övergången från utbildning till sysselsättning inom denna sektor:

  • En jämförande analys genomförs för att överväga övergången från utbildning (t.ex. Yrkesskola) till en arbetsplats för socialt företag, inklusive internationella program som finns inom partnerföretag, andra sektorer, yrkesutbildning och högre utbildningsinstitutioner.
  • Partner utvecklar och testar ett nytt ramverk för sociala företag – ett utvecklat praktikprogram som kan överföras till alla SE-organisationer i Europa.
  • En guide för avkastning på investeringar, i syfte att internationalisera ett hållbart program, erbjuds till sociala företag för att visa fördelarna med att tillhandahålla praktik till ungdomar. Detta även i internationella sammanhang och för att främja samarbete med yrkesutbildning och högre utbildningsorganisationer.
Erasmus European Union Co funded logo

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?