fbpx

Urkraft på Almedalsveckan

Almedalsveckan-webb-3

Urkraft och projektet MedUrs önskar er Välkomna till vårt seminarium i Donnerska Huset den 3 juli kl 11.30-13.00!

Att vara sjukskriven begränsar både mäns och kvinnors sociala existens. Studier visar att sjukskrivna upplever mindre egenmakt och self-efficacy. Hur påverkar detta rehabiliteringsprocessen? Vad kan göras för att stärka individens inflytande över sin livssituation och möjlighet till rehabilitering?

Almedalsveckan-webb-2

Diskussion med utgångspunkt i resultat från projektet MedUrs. ESF-Projektet MedUrs bygger på målet om en hållbar framtid. Deltagaren är den som aktivt äger sin plan. Det finns en tydlig samverkan och samsyn mellan aktörerna som tillsammans arbetar med deltagarna. MedUrs har utvecklat metoder och principer där varje individ får möjlighet att hitta sin väg framåt. Där varje delmål är ett steg för individen att stärka sitt inflytande över sin livssituation. MedUrs har identifierat ett antal hinder för deltagarna att uppleva egenmakt och self-efficacy. Att vara sjukskriven begränsar både män och kvinnor sociala existens. De uppger att de är tveksamma till att delta i aktiviteter på sin fritid för att andra ifrågasätter dem och deras förmågor. De erkänner att de är tveksamma till att kontakter och samverkan med andra människor. Resultaten pekar på vikten av att prata om och bearbeta de känslor av skam under rehabiliteringsarbetet.

Läs mer på Almedalsveckans hemsida…

Vi bjuder på Västerbottniska delikatesser i samband med seminariet!

Välkommen! 

Europeiska Unionen - Europeiska Socialfonden

0 Comments

Leave a reply

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?